Allmänt

Korna

Odling

Skogen

Maskiner & Byggnader

Övriga Djur

Gänget

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Fotoalbum

Samarbetspartner

Suomeksi

Korna

korna

Gårdens huvudinriktning är alltså mjölkproduktion.De 70 korna bor i en lösdriftsladugård som färdigställdes 1999. Ladugården har genomskinligt plasttak, såsom ett växthus, och är mycket ljus och luftig.

lagarn inne

 

Vi försöker koncentrera kalvningarna till sensommaren och hösten och därför är största delen av besättningen i sin en tid av sommaren och får då gå ute på ett närbeläget bete.
Alla ungdjuren, som vintertid huvudsakligen huserar i den gamla ladugården, är också ute på bete på sommaren.

kvigor

kvigorna


Utfodringen av korna bygger på ensilage och därtill ges hemmaproducerat krossat korn i utfodringskioskerna samt lite rybskoncentrat i mjölkningsroboten.

roboten

roboten