Allmänt

Korna

Odling

Skogen

Maskiner & Byggnader

Övriga Djur

Gänget

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Fotoalbum

Samarbetspartner

Suomeksi

Maskiner & Byggnader

Då det odlas både spannmål och vall behövs följaktligen 2 olika maskinkedjor. På gården finns alla behövliga maskiner varav några av vallmaskinerna är gemensamma med "världens bästa granne" Bo Storgårds.

bosse

Bosse

balaren

balaren

Den nyaste maskinen, mjölkningsroboten av märket Lely Astronaut, som togs i bruk 31.3.2008, är en av de maskiner som verkligt mycket påverkar gårdens arbetsrutiner såväl inom själva husdjursproduktionen som inom åkerbruket. Entreprenörer utnyttjas inte i andra arbeten än diknings- och byggnadsarbeten.

roboten

mjölkroboten "Viljo"

traktorer

"Frontlastarn" | "Stora Traktorn" | "7610"

New Holland TS100 | New Holland TM150 | Ford 7610

De viktigaste byggnaderna är ladugårdarna, torken och 
verkstaden. Dessutom finns det en massa lador ute på åkrarna.

nya ladugården

Nya ladugården

gamla ladugården

Gamla ladugården

torken

Torken

Verkstan

Verkstaden

lillatraktorn

Lilla traktorn

tempovagn

Sädtransportvagn

transportvagn

nya djurtransportvagnen

vatuvagn

Vattentransportvagn