Allmänt

Korna

Odling

Skogen

Maskiner & Byggnader

Övriga Djur

Gänget

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Fotoalbum

Samarbetspartner

Suomeksi

Odling

Gården odlar ca 140 ha åker, av vilken 80 ha är egen och 60 ha är arrenderad. Alla åkrarna finns inom en radie på 5 km från gårdscentret. Allt som odlas går till foder åt gårdens egna djur. Av arealen är 70 ha foderkorn, 60 ha vall och 10 ha träda.

Foderkornet tröskas, torkas och lagras på gården före det krossas i valskvarn åt korna. Vallen skördas till största delen som ensilagebalar som sedan under årets lopp utfodras åt djuren.

Odlingen är konventionell, dvs förutom den egna kogödseln använder vi också lite handelsgödsel för att få det att växa och vid behov används bekämpningsmedel mot ogräs i kornet.