Allmänt

Korna

Odling

Skogen

Maskiner & Byggnader

Övriga Djur

Gänget

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Fotoalbum

Samarbetspartner

Suomeksi

Skogen

skogen

Av de 300 ha skog som finns på gården är en stor del ungskog. De senaste 10 åren har ungdomar från byn tillsammans med gårdens egna ungdomar(Crista och Christoffer Hällfors) planterat åtminstone en månad varje sommar.

planta större


Planteringar,mindre röjningar samt en del närbelägna gallringar(som blir ved) sköter gården själv.
Det övriga skogsarbetet sköts via skogsvårdföreningen Skogsreviret.

skogen

planta liten