Allmänt

Korna

Odling

Skogen

Maskiner & Byggnader

Övriga Djur

Gänget

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Fotoalbum

Samarbetspartner

Suomeksi

Allmänt

Gården heter Storgårds och är belägen i södra Lappträsk, i Harsböle by. Gårdens historia kan spåras bakåt åtminstone till 1645 och den nuvarande husbonden, Henrika Husberg, är således släktens tionde bonde. Det senaste generationsskiftet skedde 1985.

framlagarn

 

Gården är en utpräglad husdjursgård med mjölkproduktion som huvudinriktning.För tillfället finns här 70 mjölkkor och 60 ungdjur. Odlingen omfattar 140 ha åker och 290 ha skog.
Gårdens stadigvarande personal består av 2 personer: företagaren själv samt en heltidsanställd Sonja Lustig.